Grå vila

Vad vore livet utan färger? Färger inspirerar mig, de fungerar liksom en startpunkt, slår an en känsla som ger lust och som i sin tur ger mig en ingång i skapandet. Färger är med andra ord starkt knutna till känslor för mig. Det är intressant hur samma färg kan slå an olika känslor olika dagar eller tider på dygnet. Ta grå. Grå kan vara tungt, otröstligt, ogenomträngligt, trist, vått och sorgset… Men grått kan också vara vilsamt, rofyllt, tillåtande, tröstande, lugnt, omslutande och tyst.

I dag är det precis så som grå fungerar för mig. I det grå finner jag vila. Ur det färglösa grå kan små, små idéer och tankar och färger få växa fram och ta plats, som annars hade trängts undan av allt annat runt omkring. När vädret är grått ute, kan jag med gott samvete stanna inne och det är som om världen runt mig snurrar saktare i det gråa. I dag sitter jag vid bordet och tänker på grått. Antagligen slutar det med färger, men grått får vara startpunkten denna dagen.

Kommentera